LK Värmekretsfördelare HKV (1983-1993)

Bilden visar generation 2 av HKV fördelaren. Det som skiljer mot generation 1 är tilloppsventilernas design/utseende på ventilvreden (nedre fördelarrör). Reservdelarna nedan är kompatibla med båda generationerna.