LK Värmekretsfördelare VKF-i (2005-2011)

Denna modell ersatte LK Värmekretsfördelare VKF där tilloppsfördelaren försetts med flödesindikatorer samt annan typ av flödes-injusteringsventiler.