Köpvillkor

2021 03 19

Försäljningsvillkor  

Som konsument som handlar hos LK Systems AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet

2. Produktinformation

3. Priser och frakt

4. Beställning och orderbekräftelse

5. Leverans

6. Ångerrätt

7. Reklamation

8. Transportskador

9. Ansvar för fel

10. Teknisk support

11. Tvist

12. Övrigt

13. Kontakta oss


1. Tillämplighet

LK Systems Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av LK Systems publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller AA VVS 09.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på LK Systems webbsida utgör LK Systems ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på LK Systems webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på LK Systems webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

Mellan LK Systems och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos LK Systems accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

I samband med att ordern expedieras från LK Systems lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen har lämnat LK Systems distribution.  Avbeställning ska meddelas LK Systems orderavdelning per telefon 0321-27 827. Om ordern har hunnit expedieras av LK Systems kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader LK Systems haft med anledning av avbeställningen.

5. Leverans

Leveranstid som anges till 2-3 dagar i webbutiken innebär att LK Systems normalt kan skicka varan inom 3 dagar efter beställning. Lagerstatus "Beställningsvara" innebär att varan kan ha en längre leveranstid.

Din order levereras till Schenkers närmaste utlämningsställe.

Notera att varor inte kan avhämtas hos LK Systems.

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska hämtas ut.

Leverans kan endast ske inom Sverige.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka LK Systems kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

6. Ångerrätt

Vid köp av varor från LK Systems har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till LK Systems lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta LK Systems orderavdelning på tel. 0321-27 827.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till LK Systems inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten meddelades LK Systems.

Det belopp som du betalat för varan exklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att LK Systems inom denna tid fått varan i retur. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta LK Systems för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Vid retur måste produktens förpackning vara oskadad.

7. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Som konsument har du tre års reklamationsrätt. Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid (inom två månader) från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta LK Systems eftermarkandsavdelning på tel. 040 698 50 00.

Varan ska efter godkännande av eftermarknadsavdelningen returneras till LK Systems.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar LK Systems dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten. Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att LK Systems tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

LK Systems kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt.

8. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas till LK Systems på tel. 0321-27 827. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du till LK Systems enligt ovan.

9. Ansvar för fel

LK Systems ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932).

LK Systems ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador.

10. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, kontakta LK Systems support på tel. 08-506 851 00 alternativt se FAQ på LK Systems hemsida.

11. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). LK Systems har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

12. Övrigt

LK Systems kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför LK Systems kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, pandemi, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

LK Systems förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpeavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för saldofel och slutförsäljning.

13. Kontakta oss

LK Systems AB

Postadress: Box 66, 161 26 Bromma

Besöksadress: Johannesfredsvägen 7

LK Systems kundtjänst telefon: 08-506 851 00

E-post: [email protected]

Organisationsnummer: 556274-2758